Blog Księdza Piotra
kaplanstwo

Różne teksty o kapłaństwie słyszałem… Pewnie te najpiękniejsze są w Piśmie Świętym. Gdyby Jezus dziś do mnie mówił to może bym usłyszał właśnie to:
„Ja cię wybrałem odwiecznie.
Potrzebny mi jesteś
Potrzebne mi są twoje ręce, abym mógł dalej błogosławić.
Potrzebne mi są twoje wargi, abym mógł dalej mówić.
Potrzebne mi jest twoje ciało, abym mógł dalej cierpieć.
Potrzebne mi jest twoje serce, abym mógł dalej kochać.
Potrzebny mi jesteś ty, abym mógł dalej zbawiać”.

Potrzeba czasem zrozumieć, że to nie ja wybrałem, ale zostałem wybrany…
Proszę Cię Jezu, bym był świętym Twym kapłanem…

+ xpi