Blog Księdza Piotra
645px-Folio_59v_-_The_Visitation

Pan jest blisko! Radosne Magnificat wyśpiewane przez Maryję jest chyba najpiękniejszym streszczeniem wiary tej prostej dziewczyny! Jest odpowiedzią na radość małego Jana Chrzciciela, który tańczył w brzuszku Św. Elżbiety w chwili Nawiedzenia przez Jezusa i Maryi! Bóg nasyca nas wszelkimi dobrami! Spełnia obietnice! Ten urywek Ewangelii nie wymaga tłumaczenia! Co wieczór odmawiany w Nieszporach przypomina o tej Radości, którą najpełniej daje człowiekowi Bóg Swoją obecnością!

Zapraszam do modlitwy tym fragmentem!

(Łk 1,46-56)

Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą
odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
[zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu,
a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami,
a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje
jak przyobiecał naszym ojcom
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.