Blog Księdza Piotra
m574.rodzina

Pozornie tylko Jezus lekceważy swych najbliższych. On pokazuje nowe rozumienie rodziny w Królestwie Bożym. Wtedy będzie jedna wielka rodzina połączona nie więzami krwi, ale duchowym pokrewieństwem jedności z Trójjedynym Bogiem. Słowo brat oznacza w Biblii także kuzynów, współrodaków, współwyznawców w wierze.

Zastanów się bracie i siostro czy szukasz w swoim środowisku osób pokrewnych Ci duchowo? Czy masz kogoś do kogo przyszedłbyś z trudnym problemem, także duchowym? Jezus nie odrywa nas od wspólnoty, ale pokazuje szersze perspektywy jej tworzenia.

 

(Łk 8,19-21)
Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.