Blog Księdza Piotra

Bieg był ukoronowaniem akcji charytatywnej związanej z pomocą dla dzieci i młodzieży objętej opieką Caritas. Organizatorzy wykazali się inicjatywą i pomysłowością, by połączyć Bieg z Lubelską „Dychą do maratonu”. W ten sposób na wydarzenie przybyli nie tylko zainteresowani bieganiem ale i pomaganiem. „Biec na rowerze” też można było!


 

i mała galeryjka zdjęć