Blog Księdza Piotra
krolowa swiata

Dziś w kościele obchodzimy Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Rozważamy tę tajemnicę jej królowania w Różańcu, koronujemy jej wizerunki uznając wielkość daru jakim Bóg obdarzył Rodzicielkę Swego Syna. W Ewangelii mogliśmy usłyszeć samo źródło jej wywyższenia – zapowiedz wielkiego dzieła, które stanie się jej udziałem i wyraz jej prostej postawy uniżenia i służby.

Oto przeciwny dialog jaki toczy z Bożym posłańcem. Nie jest jej obcy lęk i zastanowienie nad słowami Anioła. Wydaje się, że jej decyzja nie jest pochopna, ale wynika z głębi jej serca, pobożności i wybrania na Matkę Pana.

            Maryja jest dowodem tego, że Bóg spełnia swoje obietnice. Jako druga Ewa staje się tą która przynosi światu zbawienie. Warto byśmy dziś zastanowili się jak oddajemy cześć Bożej Rodzicielce. Każdy gest szacunku i miłości wobec Maryi jest zarazem gestem uwielbienia Boga, czyniącego tak wielkie rzeczy człowiekowi. Temu który zawierzył i zaufał. Jak Maryja. Amen.

 

(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.