Blog Księdza Piotra

Kim jestem?

Urodziłem się w 1981 r. w Kraśniku, miejscowości położonej ok. 50 km na południe od Lublina. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku. W 2000 roku wstąpiłem do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. W 2005 r. przyjąłem święcenia diakonatu, natomiast rok później zostałem wyświęcony na prezbitera dla Archidiecezji Lubelskiej. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL). Obroniłem pracę magisterską z teologii dogmatycznej, pt. „Zaparcie wiary w Boga i zdrada w Kościele pierwotnym„. Moją pierwszym miejscem posługi duszpasterskiej była od 2006 r. Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Od lipca 2011 do czerwca 2015 roku pracowałem w Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie.

Aktualnie (od lipca 2015) pełnię posługę duszpasterską w Parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie (dzielnica Czuby). Byłem m.in. odpowiedzialny za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Parafii. Prowadzę obecnie m.in. Wspólnotę Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Nowej Jeruzalem”, Krąg Biblijny, Wspólnotę Adoracyjną Najświętszego Sakramentu, Rycerstwo Św. Michała, Oazowe Kręgi Domowego Kościoła, katechizuję w Szkole Podstawowej.

Poza, oczywistą dla kapłana, sprawą budowania dojrzałej relacji z Bogiem i ludźmi od kilku lat interesuję się zagadnieniem nowych mediów, w tym social media oraz technologiami informatyczno-komunikacyjnymi w służbie ewangelizacji. Staram się dostarczać wartościową i budującą treść. Chętnie zapraszam do trudnych rozmów a także wspólnej modlitwy.

Od października 2014 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Teologii KUL Jana Pawła II w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki w ramach specjalizacji Edukacja Medialna w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary. Dnia 07.06.2016 roku zdałem egzamin licencjacki (tzw. licencjat rzymski) z Teologii Pastoralnej. Zapraszam przy okazji na stronę www.edukacjamedialna.eu.

W październiku 2017 otworzyłem przewód doktorski, temat pracy: „Strona internetowa platformą realizacji funkcji parafii w Archidiecezji Lubelskiej. Studium z edukacji medialnej”.

Artykuły w mediach:

https://www.gosc.pl/doc/1467818.Harcerstwem-stoja

Jak dobrze przeżyć kolędę? – Dziennik Wschodni

Kontakt ze mną

(pisz śmiało jeśli masz sprawę, chcesz się podzielić czymś ważnym, o coś zapytać, zgłosić uwagę co do strony, itp.)

   

  Nazwa bloga

  Christus_Sacerdos[1]

  Język łaciński zna dwa oznaczenia duchownego Kościoła Katolickiego: presbiter i sacerdos. Pierwsze wyrażenie „presbiter” (nazwa pochodzenia greckiego) oznacza starszego w danej społeczności. Był on najczęściej w posłudze biskupa podczas liturgii a w późniejszych czasach przewodził gminie chrześcijańskiej, zwłaszcza w parafiach wiejskich.

  Słowo „sacerdos” jest pochodzenia łacińskiego oznacza „święty dar”. To wyrażenie lepiej oddaje zadania i powołanie kapłana. Przed swoją męką Chrystus Pan w Wieczerniku pozostawił nam Święte Dary: Eucharystię i Kapłaństwo.

  Chcę, by ten blog był darem dla moich parafian, bliskich i znajomych. Mam nadzieję, że nie zniechęcisz się banalnością tego wyjaśnienia. Ufam, że nadrobię niebanalnością treści 🙂

  Tymczasem jeszcze do poczytania: Przeczytaj o nazwie bloga więcej oraz Wyjątek z Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat Sakramentu Święceń

  1 komentarzZostaw komentarz