Blog Księdza Piotra
Saintfrancisborgia exorcism

Szatan stara się zamienić nasze serca w ruinę, doprowadzić nas do tego, byśmy zapomnieli, że zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. Jezus uczy Ciebie i mnie jak ważne jest powstawanie z upadku. Nawet jeśli jest ono okupione cierpieniem i wyrzeczeniami. Dzisiejsze słowo jest także przestrogą dla tych, którzy pokładają ufność tylko w swojej mocy. To tylko dzięki łasce z nieba jesteś w stanie przezwyciężyć moc grzechu i szatana. Bez Jezusa wszelki wysiłek zmierzający do wyzbycia się grzechu może być wpadnięciem w pychę.

Po spowiedzi proś Jezusa by dawał łaskę czystego serca. Proś Św. Michała Archanioła o wstawiennictwo. Walka z szatanem to walka na śmierć i życie. On jest stokroć przebieglejszy od nas i zna nasze słabości. Dlatego tak ważna jest solidna spowiedź. Także generalna. Z całego życia. Szczególnie dotykająca tych sfer jak zabobony, okultyzm, magia, numerologia, astrologia. Grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu. Grzechów nienawiści bliźniego, zemsty, zawiści. Są to swoiste furtki, które otwarte sprawiają, że zły duch przychodzi jeszcze silniejszy i znów sieje zamęt w naszym sercu. Ale odwagi! Jezus jest tym, który pokonał śmierć i grzech!

 

 

(Łk 11,15-26)
Gdy Jezus wyrzucał złego ducha niektórzy z tłumu rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.