Blog Księdza Piotra
Annunciation_Melozzo_da_Forli_Pantheon_640x480

Dziewica Maryja musiała się nieźle wystraszyć! Ale nie uciekła gdzie pieprz (albo gorczyca) rośnie, ale w skupieniu wysłuchała tego co miał do przekazania Niebieski Posłaniec. Nie uciekła, bo była zaprzyjaźniona z Bogiem!

Niezwykły dialog Anioła z Maryją wpisuje się także w inne ludzkie dialogi z Bogiem. Bóg przez pokolenia wysyła do człowieka posłańców, apostołów i świętych. Jednakże nie zawsze człowiek chce dialogować. Woli zamknąć drzwi swego serca, zamurować okna, powykrecać wszelkie klamki… Bóg wciąż pragnie z nami rozmawiać. I proponuje nam co najlepsze! I nawet wtedy gdy ośmielimy się Go spytać o coś (choćby na modlitwie) pragnie nas uspokajać, cierpliwie tłumacząc.

Tylko czemu nam się wciaż wydaje, że to co przygotował dla nas Bóg tu i teraz oraz w Ojczyźnie Niebieskiej jest jakimś strasznym “kosmosem”, nieziszczonymi marzeniami, czymś po co nieośmielamy się sięgnąć wciaż sobie tłumacząc: “że to nie dla mnie, że zbyt wielki wysiłek – a nuż nie podołam, albo Bóg się ode mnie odwróci…”. Gdyby wtedy Maryja sobie tak pomyślała i zlękła się tego, co przygotował dla Niej Bóg to pewnie nie siedziałbym teraz nad tym nędznym blogiem…

Uwierz i zaufaj! Dla Boga nie ma nic niemożliwego!
Na początek zacznij od najprostrzego niemożliwego 🙂 – JESTEŚ umiłowanym DZIECKIEM BOŻYM!

——————–

(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.