Blog Księdza Piotra
agape350

Co robisz kiedy doznajesz krzywdy w stosunkach z innymi? Jakie więzi, relacje wymagają od Ciebie w tej chwili szczególnej uwagi? Jak się do tego zabierasz? Pytań o nasze relacje z innymi ludźmi może być jeszcze bardzo wiele. Jezus dokonuje swoistej rewolucji w myśleniu o bliźnich. Ortodoksyjny Żyd czasów Zbawiciela za bliźnich uważał jedynie innych Żydów. Jezus jednak nie pozostawił wątpliwości, że nie ma świecie człowieka, któremu nie byli byśmy winni miłość.

W greckim tekście Ewangelii użyto słowa „agape”, oznaczającego miłość wyrażoną nie w uczuciach, ale czynach. Bez oczekiwania na nagrodę. Wyraża się poprzez dążenie do dobra tych, którzy nas nienawidzą, przeklinają, prześladują, okradają. Trudne to zadanie. Ale w swym sednie zasadza się nie w bierności: „nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe”, ale w aktywnym czynieniu dobra. Warto byśmy o tym pomyśleli.

 

(Łk 6,27-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.