Blog Księdza Piotra

Kim jestem?

Ks. Piotr IrackiUrodziłem się w 1981 r. w Kraśniku, miejscowości położonej ok. 50 km na południe od Lublina. Uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2 i I Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku. W 2000 roku wstąpiłem do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. W 2005 r. przyjąłem święcenia diakonatu, natomiast rok później zostałem wyświęcony na prezbitera Archidiecezji Lubelskiej. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL). Obroniłem pracę magisterską z teologii dogmatycznej, pt. „Zaparcie wiary w Boga i zdrada w Kościele pierwotnym„. Moją pierwszym miejscem posługi duszpasterskiej była od 2006 r. Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku. Od lipca 2011 do czerwca 2015 roku pracowałem w Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie.

Aktualnie (od lipca 2015) pełnię posługę duszpasterską w Parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie (dzielnica Czuby). Byłem m.in. odpowiedzialny za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Parafii. Prowadzę Krąg Biblijny, Wspólnotę Adoracyjną Najświętszego Sakramentu, Rycerstwo Św. Michała, Oazowe Kręgi Domowego Kościoła, katechizuję w Szkole Podstawowej.

Poza, oczywistą dla kapłana, sprawą budowania dojrzałej relacji z Bogiem i ludźmi od kilku lat interesuję się zagadnieniem nowych mediów, w tym social media oraz technologiami informatyczno-komunikacyjnymi w służbie ewangelizacji. Staram się dostarczać wartościową i budującą treść. Chętnie zapraszam do trudnych rozmów a także wspólnej modlitwy.

Od października 2014 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Teologii KUL Jana Pawła II w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki w ramach specjalizacji Edukacja Medialna w Katedrze Współczesnych Form Przekazu Wiary. Dnia 07.06.2016 roku zdałem egzamin licencjacki (tzw. licencjat rzymski) z Teologii Pastoralnej. Zapraszam przy okazji na stronę www.edukacjamedialna.eu.

W październiku 2017 otworzyłem przewód doktorski, temat pracy: „Strona internetowa platformą realizacji funkcji parafii w Archidiecezji Lubelskiej. Studium z edukacji medialnej”.

Możesz mnie śledzić na facebooku:

Kontakt ze mną

(pisz śmiało jeśli masz sprawę, chcesz się podzielić czymś ważnym, o coś zapytać, zgłosić uwagę co do strony, itp.)

 

Nazwa bloga

Christus_Sacerdos[1]

Język łaciński zna dwa oznaczenia duchownego Kościoła Katolickiego: presbiter i sacerdos. Pierwsze wyrażenie „presbiter” (nazwa pochodzenia greckiego) oznacza starszego w danej społeczności. Był on najczęściej w posłudze biskupa podczas liturgii a w późniejszych czasach przewodził gminie chrześcijańskiej, zwłaszcza w parafiach wiejskich.

Słowo „sacerdos” jest pochodzenia łacińskiego oznacza „święty dar”. To wyrażenie lepiej oddaje zadania i powołanie kapłana. Przed swoją męką Chrystus Pan w Wieczerniku pozostawił nam Święte Dary: Eucharystię i Kapłaństwo.

Chcę, by ten blog był darem dla moich parafian, bliskich i znajomych. Mam nadzieję, że nie zniechęcisz się banalnością tego wyjaśnienia. Ufam, że nadrobię niebanalnością treści 🙂

Tymczasem jeszcze do poczytania: Przeczytaj o nazwie bloga więcej oraz Wyjątek z Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat Sakramentu Święceń

  • Powodzenia na studiach.. może być ciekawie