Blog Księdza Piotra

Kategoria - Ewangelizacja

„Nie możemy nie głosić tego cośmy widzieli i czego dotykały nasze ręce. Objawiło się życie, a myśmy je ujrzeli i ogłaszamy Wam tę Dobrą Nowinę” (Dz 4,13-21) „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16).